Yüksek Gerilim Şalt Malzemeleri


Ayırıcılar

Ürün Kodu: SFR1YG1 Orta ve yüksek gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma kapama işlemiyapabilen ve açık konumda gözle görülebilen bir ayırma aralığı oluşturan şalt cihazlarıdır.Uygulamada seksiyoner olarak da bilinir. Son zamanlarda bu ifade ku…

Ark Boynuzu

Ürün Kodu: SFR1YG2 Kontaklarda meydana gelen arkın söndürüldüğü kısımdır. Üretim aşamasındabelirlenen yöntemlerle bu kısımda, oluşan arklar söndürülerek kontakların ve kesicininzarar görmesi önlenerek ömrü uzatılır

Baralar

Ürün Kodu: SFR1YG3 Bara, aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı ünitedir. Baralar elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbirleriyle irtibatlarını sağlayan iletkenlerdir.

Direkler

Ürün Kodu: SFR1YG4 Enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan direkler; direğin kullanılış şekli, (durdurucu, taşıyıcı, köşe vb.) direk tepe kuvveti, direkteki iletken donanımı,iletken cinsi, iletken kesiti ve direk aralıklarına bağlı olarak s…

Akım Trafoları

Ürün Kodu: SFR1YG5 Bağlı oldukları devreden geçen akımı, istenen oranda küçülterek bu akımla sekonder terminallere bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara,akım transformatörleri denilir. Akım Trafoları “primer” d…

Gerilim Trafoları

Ürün Kodu: SFR1YG6 Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi istenen oranda küçülterek bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara, gerilim transformatörleri denir. Gerilim trafol…

Hat Tıkacı

Ürün Kodu: SFR1YG7 Ayarlandığı frekans bandına karşı büyük empedans göstererek karşıdan gelen veya karşı istasyona gönderilen radyo frekanslı işaretin taşıyıcılara hat tarafına yönlendirilmesini sağlayan paralel rezonans devresidir.Enerji nakil hattı…

Hava Kompresörleri

Ürün Kodu: SFR1YG8 Hava kompresörleri (yüksek hızla) dönen bir impellerin havaya enerji transfer ettiği dinamik kompresörlerdir. Rotor havanın momentumunu ( basıncını) artırır. Bu momentum sabit difüzörlerde (yayıcılarda) havanın hızını keserek kulla…

Kesiciler

Ürün Kodu: SFR1YG9 Yüksek gerilimli ve büyük akımlı şebeke ve tesislerde, yük akımlarını açmaya ve kapamaya yarayan şalt cihazlarına kesici (disjonktör) denir.Yüksek gerilimli ve büyük akımlı şebekelerde devre açma işlemleri basit yapılışalterlerle y…

Koruma Teli

Ürün Kodu: SFR1YG10 Yüksek gerilim şalt sahasına dışarıdan izinsiz müdahalelerin önlenebilmesi adına oldukça önem taşıyan yardımcı ekipmandır.

İzolatörler

Ürün Kodu: SFR1YG11 Enerji nakil hava hatlarında kullanılan iletkenlerin direklere tespitine yarayan,iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzemelerine izolatör denir.Enerji iletim ve dağıtım…

Parafudrlar

Ürün Kodu: SFR1YG12 Yüksek gerilim tesislerinde hat arızaları, yıldırım düşmeleri ve kesici açması gibi manevralar sonucu meydana gelen aşırı ve zararlı yüksek gerilim şoklarının etkisini önler.Ayrıca iletim hatlarında meydana gelen yürüyen dalgaları…