OTOMATİK KONTROL VANALARI


OTOMATİK KONTROL VANALARI

Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve herhangi bir proses sistemindeki boru ve basınçlı kaplarda kullanılan vana ve diğer tesisat elemanları işletmelerin ekonomik ve sağlıklı çalışmalarında önemli görevler üstlenirler. İşletmelerde enerji sarf edilerek üretilen ve üretilmiş ısıl enerjiyi taşıyan buhar, kızgın su, sıcak su, soğuk su, gaz vb. akışkanlar sistemin ihtiyacını karşılama doğrultusunda herhangi bir kayba uğramadan amaçlarına uygun taşınmalı ve kontrol edilmelidirler.Otomatik kontrol vanaları genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan(ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan makine elemanlarıdır. Kontrol vanaları,içinden akışkanın geçtiği kesitin bir tahrik ünitesi tarafından değiştirilebildiği ve böylece içinden geçen akışkan miktarının (debinin) ayarlanmasına veya akışkanın yöndeğiştirilebilmesine olanak sağlayan vanalardır. Kontrol vanaları genellikle aşağıdaki amaçları karşılamak için kullanılmaktadır. Akışı belirli bir zaman veya olaya bağlı olarak tümüyle durdurmak veya tümüyle yol vermek için.Akışı belirli bir zaman veya kontrol fonksiyonu sonucu kontrol edebilen minimum akış değeri ile maksimum akış değeri arasında değiştirebilmek, Akışı başka yönlere çevirmek(ayrıştırmak), akışı başka yönlerden toplamak (karıştırmak) için kullanılmaktadır.