İŞ GÜVENLİĞİ VE AKUT MALZEMELERİ


KORUYUCU BARETLER

İnşaat işlerinde özellikle yıkma, kalıp sökme-çakma, iskele kurma, montaj, başka yere taşıma işlerinde veya iskele yakınında ve altındaki; çukur, kazı, kuyu vs. çalışmalarında, toprak ve kayalık alanlardaki çalışmalarda, asansörlü, kaldıraçlı, vinçli…

İŞ GÜVENLIĞI AYAKKABISI

İŞ GÜVENLIĞI AYAKKABISIYürüme güvenliği için zemin altı çalışmalarda, kaba ve derin inşaatlarda, ayrıca yol yapım çalışmalarında, iskele kurmada, yıkma sökme(cephe) çalışmalarında, beton ve çıkma parçalarda kalıp sökme-çakma çalışmalarında ve depolam…

KORUYUCU GÖZLÜKLER VEYA YÜZ KORUYUCU SIPERLER

Gözün mekanik, radyasyonla ilgili, kimyasal veya termal etkilere karşı korunmasında (Örn. Makineyle temizlik ve beton püskürtme işlerinde, asit ve çözeltilerle, taş kesme ve işleme, marangozluk ve zımparalama, oyma çalışmalarında ve sıvı püskürtme (k…

KORUYUCU ELDIVEN

Ele ve cilde zarar veren mekanik, termal veya kimyasal tehlikelerin olduğu çalışmalarda (Örn. Ciltle teması engellenemeyen maddelerin hazırlanmasında veya mikroorganizmalarla temasta) kullanın.

KORUYUCU GIYSI

Kimyasal ve mikro biyolojik maddelerle çalışma esnasında (Örn. Kimyasal kirlenmenin olduğu alanlarda, bakım çalışmalarında (asbest, PCB, PAK, küfler,dışkılarla), çözücü maddelerle, atık su teknik bölümlerinde, püskürtmeyle kat atma çalışmaları (sağlı…

KULAK KORUYUCU DONANIM

80 dB (A)’nin üzerinde gürültü bulunan işletmelerde çalışanların kullanımı için kulaklık hazır bulundurulmalı, 85 dB (A)’nin üzerinde gürültü bulunan işletmelerde ise çalışanların,;- Kulak koruyucu tıkaçlar ya da Manşonlu kulak koruyucu kullanmaları…

SOLUNUMU KORUMA

Tehlikeli maddelerin, radyoaktif maddelerin, mikroorganizmaların ve enzimlerin gaz, buhar ve toz halinde havayla taşınması durumunda solunumun korunması gerekir.Özelliklerine göre solunum cihazları:- Filtreli solunum koruyucular- Temiz hava beslemeli…

REFLEKTIF GIYSI

Çalışanların zamanında fark edilebilmeleri için gerekiyorsa reflektif (yansıtıcı) giysi verilmelidir. Yansıtıcı şerit bulunan koruyucu giysilerde, görünürlüğü sağlayan bu şeritler kapatılmamalı, kesilmemeli, katlanmamalıdır.

OLUMSUZ ATMOSFERİK ŞARTLARDAN KORUYUCU GIYSILER

Yağış, kar, güneş gibi olumsuz atmosferik şartlara karşı korunmak için koruyucu giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Bu tavsiye iklimsel koruyucu giysiler için de geçerlidir. İnşaat çalışmalarında havanın etkisiyle oluşan sağlık tehlikeleri hesaba katı…

DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

- Düşmeye karşı önlemler (kenar koruma, korkuluklar) teknik sebeplerden ötürü mümkün değilse ve tutma tertibatları(yakalama, çatı üstü yakalama, tutma ağı) yapılan işe uymuyorsa yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bu don…

SOLUNUM KORUMA

Nefes alma tertibatı olarak tam maske, yarım maske ve filtre eden yarım maskeler kullanılır. Körük tertibatlı, başı kapatan başlıklar ve baretler de solunum için kullanılabilir. Kapalı başlıklar ve baretlere karşın maske kullanımında sızdırmazlığı et…

CILDIN KORUNMASI

Tedbir Basamakları• İşletme sırasıyla şunları denemelidir;- Çalışma maddesi daha az zararlı veya zararsız başka bir madde ile değiştirilebilir.- Ciltle temas, iş akışı ve çalışma yöntemi değiştirilerek azaltılabilir.- Koruyucu giysi ve eldivenle…

                                                                            KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR

                Kişisel koruyucu donanımlar işyeri tehlike analiz sonuçlarına göre, yapılan işe ve kullanan kişiye uygun olarak işletme tarafından kullanıma hazır bulundurulmalı; işyerinde kaza ve sağlık riskleri alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemiyorsa, alınan diğer önlemleri tamamlayıcı bir tedbir olarak işveren tarafından ücretsiz olarak sağlanmalı; kendisine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışan tarafından kullanılmalıdır.

Tüm kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti bulunması yasal bir zorunluluktur. CE işareti, doğru kullanılan bir donanımın riske karşı tam koruma sağlayacağının ve “güvenli” olduğunun göstergesidir. CE işareti taşımayan bir donanımın ihtiyaç duyduğunuz anda sizi koruyacağından emin olamazsınız.

Bilgilendirilme

 İşletme tarafından çalışanların bilgilendirilmesi şunları içermelidir:

- Uygun şekilde kullanım,

 - Temizlik ve bakım,

- Kurallara uygun depolama,

- Koruma sağlanan riskler ve düzeyleri,

 - Hasarları tespit etme.

 Bilgilendirme, üretici firmanın hazırladığı Türkçe kullanma kılavuzuna dayanır. Uygun şekilde kullanımı konusunda yapılacak bilgilendirme, uygulamalı eğitim şeklinde olmalıdır. Ayrıca çalışanlar için ulaşımı kolay yerlerde bulundurulmak üzere kullanım kılavuzuna dayanarak talimatlar hazırlanabilir.

Elektrik, iyonize radyasyon, aşırı sıcak, aşırı soğuk, toz, çeşitli kimyasallar ya da yüksekten düşme gibi ölümcül veya kalıcı sakatlıklara yol açacak tehlikelere karşı kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ek koruyucu özelliklerinin bulunması gerekmektedir.