FABRİKA SARF VE KAYNAK MALZEMELERİ


Dinamolu (Jeneratörlü) Ark Kaynak makinesi

Bu gruba giren kaynak makineleri, bir kuvvet makinesi tarafından harekete geçirilerek kaynak için gerekli elektik akımını üretir. Kaynak jeneratörlerinde akım üreteci görevini dinamo yerine getirir. Dinamo,harekete geçirilir. Bu işlem, elektrik ya da içten yanmalı motor ile yapılır. Harekete geçme sonunda dinamo rotoru, manyetik alanda döner, bunun sonucunda da elektrik akımı üretilmiş olur. Üretilen elektrik enerjisi, rotor milindeki kolektörden iki adet kömür fırça aracılığı ile çekilir ve kaynak kabloları yardımı ile kullanma yerine gönderilir.Özellikle şantiye çalışmalarında elektrik enerjisini de kendilerinin üretmesinin yanında doğru ak…

Redresörlü Ark Kaynak Makinesi

Elektrik şebekesinde bulunan akımın türü, alternatif akımdır. Redresörler, alternatif akımı doğru akıma çevirir. Bu yönleri ile jeneratörlere benzetilir. Ancak jeneratörler gibi dairesel hareket yapan organları olmadığı için sessiz çalışır ve jeneratörlere nazaran daha az masraflı makinelerdir. Yalın olarak bir redresör iki ana kısımdan meydana gelir. Birinci kısım, bir transformatörden oluşur. Redresör üzerinde bulunan transformatör,şebekeden alınan akımın kaynak yapılabilecek değerlere dönüştürülebilmesi görevini üslenmiştir. Yani elektrik akımının gerilimini düşürüp şiddetini artırır. Redresörün ikinci organı olan redresör (doğrultmaç) ise…

Pensler

Kaynak için gerekli olan arkın oluşabilmesi; elektrik akımının elektroda, oradan da iş parçasına iletilmesini gerektirir. Makinelerin ürettiği kaynak akımı, kaynak kabloları aracılığı ile elektroda iletilir. Üretilen elektrik akımının kaynak elektroduna iletilmesi, buradan da iş parçasına yönlendirilmesi kaynak işleminin ana prensibini oluşturur. Gerek elektrodun kavranması gerekse kaynak dikişinin istenilen şekilde biçimlendirilebilmesi için kaynak pensi adı verilen aparatlara ihtiyaç vardır

Toprak Bağlantısı (Şase)

Kaynak elektrodunun ark oluşturması ve kaynak makinesinden alınan akımın diğer ucunu kaynak yerine birleştirmek için kullanılan bağlantıya kaynak şasesi denir. Kaynak yerine veya kaynak masasına bağlanması için değişik şaseler mevcuttur. Değişik iş parçalarının kaynak edilmesi sırasında, çoğu kez şasenin yerinin değişmesi gerektiğinden, şasenin portatif bir düzenekte olması tercih edilmektedir. Yer değişmesi kolay bir şase aparatı da ya mıknatıslı veya işkence türünde olabilir. Şasenin iş parçasına direkt olarak bağlanma gereği vardır. Kesinlikle bir metal kullanılarak, şasenin iletim yapmasına izin verilmemelidir.

Maskeler

Gözlerin zararlı ışınlardan korunması için kaynak arkına renkli koruyucu özel camlarla bakılması zorunludur. Kaynak sırasında sıçramaların cama zarar vermemesi ve kırılmalarını engellemek için camlar, iki adi cam arasına konularak maskeye takılır. Camların korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması için maske adı verilen kaynak temel elemanlarına ihtiyaç vardır. Koruyucu camlar ile gözleri koruduğu gibi zararlı ışınların kaynakçının yüzünde olumsuz etkiler bırakmasına da engel olan maskeler, ışınların yüz derisini yakmasını da önler; maskeler el ya da kask türünde olabilir.Ayrıca puntalama veya çok kısa ark gereken ve kaynak yerini görere…

Elektrotlar

Kaynak bölgesini doldurulması ve birleşimin sağlanması için ilave metal çubuğa ihtiyaç vardır. Elektrik arkının etkisiyle eriyen bu metal, aynı zamanda kaynak bölgesinin mekanik ve kimyasal özelliğine de etki eder. Elektrik arkı oluşturarak eriyen ve kaynak bölgesini doldurarak birleşmeyi sağlayan ilave metal çubuğa elektrot denir.Elektrot çeşitleri Kömür elektrotlar Metal elektrotlar Çıplak elektrot Örtülü elektrot Örtüsüz elektrot

Nokta kaynağı

Özellikle kalınlığı fazla olmayan parçaların seri üretiminde sorunsuz olarak kaynaklı birleştirme yapılması, sac işleyen tüm atölyelerde kullanılmasına neden olmuştur. Başarılı bir nokta kaynağının gerçekleştirilmesinde en önemli etken temizliktir. Temizlikten kast edilen ise hem elektrotların hem de kaynatılacak parçanın temizliğidir. Elektrotlar sıcaklıktan etkilenmemesi için soğutma suyu ile soğutulur

Alın kaynağı

Temel çalışma prensibi nokta ve dikiş kaynağı ile aynı olmakla beraber donanımları bakımından ayrılan birçok özelliklerinin olması, alın kaynağının diğer direnç kaynaklarından farklı olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Alın kaynağının aşamaları şunlardır: Alın kaynağında elektrot görevini gören kalıplara iş parçası bağlanır. Parçalar, kalıplar aracılığıyla birbirine yaklaştırılır ve temas etmeleri sağlanır. Bu sırada iyi bir iletkenliğe sahip elektrot aracılığıyla parçalara kaynak akımı verilir. Kaynak akımı sayesinde parçalar birleşme sıcaklığına getirilmiş olur. Sıcaklığı yükselmiş iş parçaları, basınç uygulamak amacıyla birbirleri…

Dikiş kaynağı

Nokta kaynağı ile tüm çalışma prensipleri aynı olmasına rağmen nokta ve dikiş kaynağını birbirinden ayıran özellikler elektrotların biçimi ve dikiş kaynağında kullanılan elektrotların dairesel hareket edebilmesidir. Disk şeklindeki dikiş kaynak elektrotların uç biçimleri, birleştirilecek iş parçasının niteliğine göre değişir. Elektrotlardan biri dairesel hareketlerini bir elektrik motorundan alır. Diğer elektrot, avare olarak döner. Dönen elektrot, iş parçasının ilerlemesine de olanak tanır. Ortaya çıkan kaynak ısısının elektrotlar üzerinde olumsuz etkiler göstermemesi için soğutulması gerekir. Bunun için makine üzerinde bulunan soğutma suyun…