ÇEK KONTROL VANALARI


Tanımı ve Çeşitleri

Çek vanalar ters yöndeki akışın önlenmesi amacıyla kullanılır. Çek vana hatlarda tek yönlü akışı sağlamak ve kendinden önceki ekipmanı ve prosesi korumak amacıyla yerleştirilirler. Vana hareketini direk akışkandan aldığı hareketle yapar. Dışarıdan bir kuvvet uygulanmaz. İki prosesi ayırmak amacıyla kullanılmamalıdır (Gate vana gibi değildirler.). Bazen tek yönlü vanalar olarak da isimlendirilirler. Çek vana hattaki ters akışı durdurur. Çek vanaları tek yönlü vanalar olarak da isimlendirilirler. Çek vana hattaki akışı durdurur.