Alçak Gerilim Şalt Malzemeleri


OTOMATİK SİGORTALAR

Ürün Kodu: SFR1AG1 Anahtarlı otomatik sigortalar C, B ve G tipi olmak üzere üç tipte standart olarak üretilir. B tipiler sabit iç tesisatlarda, C tipiler motor devrelerinde, G tipiler gecikme istenendevrelerde kullanılır. Kondansatörler için G tipi s…

NH SİGORTALAR

Ürün Kodu: SFR1AG2 NH sigortalar standart olarak 00- 0- 1- 2- 3 boy olarak üretilir .63 amperden sonra kesinlikle NH sigorta kullanılmalıdır.

KARTUŞ SİGORTALAR

Ürün Kodu: SFR1AG3 Bu tip sigortalarda kartuşun içi uygun büyüklüklerdeki taneciklerden oluşankuvars tozu ile doldurulmuştur. Büyük kısa devre akımlarında hızla eriyen eriyicimetal buhar hâline gelmekte ve bir basınç yükselmesi olmaktadır.Kuvars tozu…

PARAFUDRLAR

Ürün Kodu: SFR1AG4 Yüksek gerilim tesislerinde hat arızaları, yıldırım düşmeleri ve kesici açması gibi manevralar sonucu meydana gelen aşırı ve zararlı çok yüksek gerilim şoklarının etkisini önler. Ayrıca iletim hatlarında meydana gelen yürüyen dalga…

ELEKTRONİK ENERJİ SAYAÇLARI

Ürün Kodu: SFR1AG5 Elektrik tesislerinde ve konutlarda kullanım için tasarlanan elektronik elektrik sayaçları tek fazlı ve üç fazlı olarak sınıf 1 hassasiyetinde üretilmektedir. Bu sayaçlara akıllısayaçlar da denir. Hassasiyet sınıfları 0,5’e kadar d…

ENDÜSTRİYEL TİP FİȘ VE PRİZLER

Ürün Kodu: SFR1AG6 Kullanım alanları oldukça fazladır. Yapılarının sağlam ve uzun ömürlü olmasınedeniyle binalarda, ofislerde ve sanayide sürekli kullanılan bir elektrik malzemesidir. Bir fiş aracılığıyla, doğrudan veya uzatma kablosuyla elektrikli c…

YÜK AYIRICILAR

Ürün Kodu: SFR1AG7 Ayırıcılar bina içerisinde kullanılacakları yerlere göre duvar veya sac hücreler üzerine monte edilir. Ayrıca, mekanik kumanda kolu hücre dışında yapılır.Hücrelerde enerjili kısımlar tel kafesle emniyet altına alınır. Yeni yapılan…

KOMPAKT TİP DEVRE KESİCİLER

Ürün Kodu: SFR1AG8Kompakt şalterler,üzerinde termik ve manyetik koruma bulunan alçak gerilim devre kesicileri sınıfına girer. Devre kesiciler normal devre şartlarında devreyi açmaya ve kapamaya normal olmayan devre şartlarında (kısa devre ve aşırı ak…

KONTAKTÖRLER

Ürün Kodu: SFR1AG9 Devre açıp kapama işlemini elektromanyetik olarak yapan devre elemanlarıdır. Kompanzasyon panolarında kullanılan kontaktörler kondansatör guruplarını devreye alıpçıkarma işleminde kullanılır.Kompanzasyon panosunda kullanılan kontak…

KUMANDA BUTONLARI-PAKO ŞALTER-SİNYAL LAMBASI

Ürün Kodu: SFR1AG10Paket şalterlerin ambalajının içerisinde, bağlantı şemaları ve çalışma diyagramları vardır. Bu diyagramlar sayesinde kontaklarının konumları hakkında bilgi sahibi oluruz.Kumanda ButonlarıBir devrenin çalıştırılmasını başlatmak veya…

KLEMENSLER

Ürün Kodu: SFR1AG11 Avize uçlarında ve ek kutularının ( buat) içlerinde iki iletkeni birbirine eklemek için lüstr veya sıra klemensler kullanılır. Düz klemenslerin iletken kısımları pirinçten,yalıtkan kısımları ise porselen, bakalit veya plastikten y…

KOMPANZASYON PANO MALZEMELERİ

Ürün Kodu: SFR1AG13 Kompanzasyon panolarında standart olarak baralar, bağlantı iletkenleri, akım trafoları, şalterler, ampermetre, kondansatörler, sigortalar, kontaktörler, voltmetre komitatörü vevoltmetre, kosinüsfimetre, reaktif güç kontrol rölesi…